Prześlij filmPrześlij zdjęcie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł Filmu

Link Filmu

zdjęcie do miniatury

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł zdjęcia

WYŚWIETL ZDJĘCIE W
Agro SelfieMaszynyRolniczki

Podpis pod zdjęciem

Załącznik

Stawki płatności bezpośrednich za 2015 r.

Banner w nagłówku 320x100

Po ogłoszeniu przez Europejski Bank Centralny 30 września br. oficjalnego kursu euro, który jest stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015, a w Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu dzisiejszym przekazało do uzgodnień projekty rozporządzeń dotyczące stawek poszczególnych rodzajów płatności bezpośrednich za 2015 r. Stawki mają wyglądać następująco

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. wynosi 453,70 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2015 r. wynosi:

1)     w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych – 422 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

2)     w przypadku płatności do ziemniaków skrobiowych – 1 408,40 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

3)     w przypadku płatności do buraków cukrowych – 2151,01 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

4)     w przypadku płatności do pomidorów – 4 340,57 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

5)     w przypadku płatności do chmielu – 2 336,53 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

6)     w przypadku płatności do owoców miękkich – 919,05 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

7)     w przypadku płatności do lnu – 414,09 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;

8)     w przypadku płatności do konopi włóknistych – 572,49 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności
Stawka płatności związanych do zwierząt za 2015 r. wynosi:

1)     w przypadku płatności do bydła  – 261,37 zł za sztukę zwierzęcia gatunku bydło domowe (Bos taurus);

2)     w przypadku płatności do krów – 314,28 zł za sztukę samicy gatunku bydło domowe (Bos taurus);

3)     w przypadku płatności do owiec – 116,56 zł za sztukę samicy gatunku owca domowa (Ovis aries);

4)     w przypadku płatności do kóz – 77,80 zł za sztukę samicy gatunku koza domowa (Capra hircus).

Stawka płatności dodatkowej za 2015 r. wynosi 171,73 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Stawka płatności dla młodego rolnika za 2015 r. wynosi 258,97 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Stawka płatności za zazielenienie za 2015 r. wynosi 304,31 zł na 1 hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

Maksymalna łączna kwota netto przeznaczona z budżetu UE na płatności bezpośrednie w Polsce w 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany ok. 14,26 mld złotych.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Zostaw komentarz