Prześlij filmPrześlij zdjęcie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł Filmu

Link Filmu

zdjęcie do miniatury

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł zdjęcia

WYŚWIETL ZDJĘCIE W
Agro SelfieMaszynyRolniczki

Podpis pod zdjęciem

Załącznik

Dotacje na energooszczędne budynki

290 mln zł na budowę energooszczędnych budynków użyteczności publicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą edycję programu Lemur. Natomiast Ministerstwo Środowiska zachęca do udziału.

Szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale – to przykłady inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie. O wsparcie z programu mogą ubiegać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100 % udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe.

W ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program będzie realizowany do 2020 roku.

Pierwsza edycja programu Lemur

Pierwsza edycja programu zakończyła się w grudniu 2014 roku. Narodowy Fundusz dofinansował 21 przedsięwzięć, których całkowity koszt wyniósł ponad 125 mln zł. Z tej kwoty niemal 34 mln zł to pożyczki, a 0,5 mln zł – dotacje na dokumentację techniczną. Fundusz zatwierdził także dofinansowanie kolejnych 8 projektów, które dostaną 17,4 mln zł wsparcia w formie pożyczki i 0,7 mln zł w formie dotacji.

(Visited 14 times, 1 visits today)

Zostaw komentarz