Prześlij filmPrześlij zdjęcie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł Filmu

Link Filmu

zdjęcie do miniatury

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł zdjęcia

WYŚWIETL ZDJĘCIE W
Agro SelfieMaszynyRolniczki

Podpis pod zdjęciem

Załącznik

Raport cenowy dotyczący zbóż

W dniach 14–20.09.2015 r. za pszenicę konsumpcyjną (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) przeciętnie w kraju płacono 666 zł/t, o 0,2% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,2% więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 1% tańsze niż przed rokiem. Najwyższe ceny za pszenicę uzyskiwano w makroregionie Południowym – 677 zł/t, a niższe w Północno-Zachodnim – 667 zł/t i w Centralno-Wschodnim – 639 zł/t.

Średnia cena żyta konsumpcyjnego wynosiła 509 zł/t i była o 1% wyższa niż w poprzednim tygodniu oraz niż miesiąc wcze- śniej. Jednocześnie zboże to było nieznacznie (o 0,2%) tańsze niż w porównywalnym okresie 2014 r. W makroregionie PółnocnoZachodnim przeciętna cena żyta konsumpcyjnego wyniosła 512 zł/t, w Południowym – 507 zł/t, a w makroregionie CentralnoWschodnim – 506 zł/t.

Średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 577 zł/t wobec 576 zł/t tydzień wcześniej i 587 zł/t przed miesiącem. W odniesieniu do analogicznego okresu 2014 r. jęczmień był o 2% droższy. Najwyższe ceny za jęczmień uzyskiwano w makroregionie Południowym – 580 zł/t, a niższe w Północno-Zachodnim – 577 zł/t oraz w Centralno-Wschodnim – 566 zł/t.

Znaczący spadek wykazują ceny kukurydzy, co może wiązać się z rozpoczynają- cymi się zbiorami tego ziarna. Kukurydzę średnio w kraju skupowano po 632 zł/t, o 10% taniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2014 r. cena tego zboża była o 14% niższa. W makroregionie Centralno-Wschodnim za kukurydzę płacono 695 zł/t, w Północno-Zachodnim – 692 zł/t, a w Południowym – 581 zł/t.
(Visited 10 times, 1 visits today)

Zostaw komentarz