Prześlij filmPrześlij zdjęcie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł Filmu

Link Filmu

zdjęcie do miniatury

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł zdjęcia

WYŚWIETL ZDJĘCIE W
Agro SelfieMaszynyRolniczki

Podpis pod zdjęciem

Załącznik

Płyną pieniądze na konta rolników

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające przekazanie w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Ich wypłata rozpoczęła się 16 października i potrwa do 30 listopada 2015 r. 

W ciągu trzech pierwszych dni realizacji tych zaliczek ARiMR przekazał na konta bankowe 256 tys. rolników 486,8 mln zł.

Zaliczki, w wysokości 50%, są wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności zaliczkowe w kampanii 2015 r. wyniosą:

– 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
– 85,86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
– 211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
– 459,52 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).
W związku z wieloma pytaniami rolników dotyczącymi oznaczeń płatności zaliczkowych ARiMR wyjaśnia, że w tytule przelewu bankowego zamieszczone są informacje o kodzie budżetowym zaliczki, kwocie wypłaconej zaliczki w ramach danego schematu pomocowego, wg następującej zasady: Kod, Zaliczka: JPO …… zł; P dodat. …..zł; POM …… zł; PWB ….. zł, przy czym JPO oznacza jednolitą płatność obszarową, P dodat. – płatność dodatkową, POM – płatność do owoców miękkich, PWB – płatność do upraw wysokobiałkowych.

Na wypłatę zaliczek przewidziano ok. 2,8 mld zł.

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła również realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych.

Na razie dopłaty ONW w wysokości 39,4 mln zł otrzymało ok. 42 tys. rolników, a 13,6 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do 1,1 tys. rolników.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Zostaw komentarz