Prześlij filmPrześlij zdjęcie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł Filmu

Link Filmu

zdjęcie do miniatury

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

  

Tytuł zdjęcia

WYŚWIETL ZDJĘCIE W
Agro SelfieMaszynyRolniczki

Podpis pod zdjęciem

Załącznik

Ograniczenia w sprzedaży lasów należących do Skarbu Państwa

Posłowie wprowadzili zmiany w ustawie o lasach. Zgodnie z nowelizacją, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa będą objęte szczególną ochroną i nie będą podlegać przekształceniom własnościowym.

Ich sprzedaż ma być możliwa wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie i tylko w celu zachowania trwale zrównoważonej gospodarki leśnej lub realizacji celu publicznego. Obecnie sprzedaż lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych jest dopuszczalna m.in. w przypadku zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze.

Zgodnie z nowelizacją sprzedaż lasu będzie możliwa tylko wtedy, jeśli zmiana przeznaczenia jest dokonywana w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, czyli np. konieczności wybudowania drogi publicznej, linii kolejowej, lotniska lub obiektu niezbędnego dla obronności państwa.

Aktualnie sprzedaż lasu jest możliwa w przypadkach podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa. W myśl nowelizacji także w tym przypadku sprzedaż będzie musiała wynikać z konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałe ustawowe przesłanki sprzedaży lasów, czyli: dopuszczalność zbycia udziału Skarbu Państwa we współwłasności, konieczność regulacji granicy polno-leśnej oraz w razie stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej pozostają bez zmian.

Ponadto wprowadzono ustawową gwarancję, że każdy ma prawo wstępu do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa na równych zasadach. Nad nowelizacją będzie teraz pracować Izba druga.

(Visited 21 times, 1 visits today)

Zostaw komentarz